Dotacje Unijne - nowe rozdanie

Drukuj

Właśnie wystartowało nowe rozdanie dotacji unijnych. W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Na tę kwotę składają się:

Przedsiębiorcy mogą te środki zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, rozwój przedsiębiorczości, oraz usługi z zakresu wszelkich branż i aktywności gospodarczych.

Duża część dotacji jest wydawana w ramach poszczególnych województw np. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego do rozdysponowania jest kwota dotacji w wysokości 1,6 mld euro. Z punktu widzenia przedsiębiorców, ze środków RPO mogą być finansowane inwestycje m.in. w następujących obszarach: